10.14.2008

To give is to live! [Dot nozīmē dzīvot!]

Šī ziņa ir mazliet atskats uz to, ko es ar Nikolu paspēju sadarīt pirms divām nedēļām.
* * *
Pēc dažu dienu aprašanas ar jauno vidi, kurā abas ar Nikolu pēkšņi bijām nonākušas, tikām uzaicinātas piedalīties nodarbībā, kuru pašām tagad un turpmāk būs jāorganizē. Nodarbība tika veltīta tēmai: Gift giving – the art of giving, sharing and caring!
Pirmais iespaids par nodarbību palika ļoti labs. Jāteic jaunieši savu darbiņu paveica profesionāli – loģiski, strukturēti un interesanti pasniegta ideja, cik svarīgi ir otru cilvēku iepriecināt. Pat nepamanīju kā paskrien divas stundas! Tā kā Indigo projekta jaunieši vēlas lauzt pastāvošo viedokli, ka tas ir angļu valodas pulciņš, tad palēnām tiek pasniegti dažādi temati, kur tiek akcentēta arī starpkultūru nozīme. Arī šajā nodarbībā ar lomu spēļu palīdzību tika parādīts, cik nozīmīgi ir izvēlēties dāvanu un piemeklēt to, domājot par kultūru, kuras pārstāvim tā tiek dāvināta. Protams, es manīju dažās vietās pārāk lielas stereotipizācijas, taču apsveicama ir viņu iniciatīva būt pret citām kultūrām vērīgiem.
Šī tikšanās viennozīmīgi uzlika mums lielu atbildību – izdomāt un sagatavot nepilnu divu nedēļu laikā jaunu nodarbību un tematu, kas varētu būt saistoša šiem jauniešiem.

Nav komentāru: