11.18.2008

Labojam projekta pieteikumu

Paralēli Indigo projektam izdomājām, ka gribam un varam šeit darīt vairāk. Bez jau pieminētās apmācību programmas Vjetnamas jauniešiem mums ir vēl viens papildu darbiņš – pārrakstīt projekta pieteikumu, ko VPV Club varētu iesniegt finansiāla atbalsta saņemšanai kādai organizācijai/uzņēmumam. No sākuma mūsu uzdevums gan bija apskatīt, vai nevajag kādus labojumus. Taču beigās nonācām pie secinājuma, ka vieglāk ir to pārrakstīt.
Idejiski projekts ir ļoti labs, bet šeit man prātā nāk kaut kur gūtā atziņa un pieredze, ka labu projektu iegāž veids kā tas uzrakstīts. Projekta ideja ir vākt ziedojumus (darba burtnīcas, grāmatas, avīzes, citi materiāli), lai dažās Son La provinces etnisko minoritāšu skolās, kurās ir nabadzīgs mācību materiālu klāsts gan skaitliski, gan saturiski, izveidotu bibliotēkas. Ja finansējums un ziedojumi būs pietiekami, plānots atjaunot arī skolu telpas. Tās mainīgo laika apstākļu dēļ (vētras, plūdi) ilgā laika posmā cietušas un ir sliktā stāvoklī. Šī province ir īpaša ar to, ka tajā dzīvo piecas etniskās minoritātes. Taču tā kā Son La atrodas kalnainā reģionā, šīs minoritātes ir izkliedētas visā provinces teritorijā. Tāpēc ir arī daudz mazu skoliņu, kuras vietējā pārvalde nav spējīga pati atjaunot. Ar šo projektu skolas cer palielināt skolēnu interesi par mācībām un tādējādi nodrošināt izglītības attīstību šajos reģionos ilgtermiņā. Šobrīd mazie skolēni nejūtas motivēti iet uz skolu, viņi labāk palīdz ģimenei iztiku nopelnīt, strādājot lauku darbus.
Turam īkšķus, lai mūsu palīdzība atnes labus rezultātus!

Nav komentāru: