11.04.2008

Projektam piešķirti jauni apgriezieni

Šodien ar Nicole bijām uz tikšanos ar Mr. Phoung, VPV prezidentu, lai pārrunātu pirmā mēneša iespaidus un turpmāko projekta norisi. Proti, ko mēs varam darīt šeit vairāk, izņemot iesaisti Indigo projektā un citās VPV Club aktivitātēs.
Sarunas rezultātā kopīgi vienojāmies, ka šī mēneša laikā mums jāizstrādā apmācību programma Vjetnamas jauniešiem. Saturs un forma ir mūsu ziņā, taču vēlams izveidot tādu programmu, kas pilnveido jauniešu spējas (prezentēt, komunicēt, pieņemt lēmumus, risināt konfliktus, darboties komandā...) un/vai iemāca arī kaut ko jaunu. Decembrī paredzēts izstrādātās programmas (vai vismaz tā daļas) izmēģinājums. Pēc tā tiks izvērtēts, vai un ko ir nepieciešams uzlabot, lai programmu īstenotu ilgtermiņā.
Man šis projekta pagrieziens patīk. Rītdien ļaušos pamatīgai “prāta vētrai”.

Nav komentāru: